BIỆT THỰ:

  • Số lượng: 52 căn
  • 25 căn tầng trung 130m2 – 150m2
  • 17 căn lớn 150m2 – 300m2

LIỀN KỀ :

  • Số lượng: 181 căn
  • 140 căn cỡ trung bình: 82,5m2 – 99m2
  • 41 căn lớn: 108m2 – 218m2

BẢNG GIÁ ĐỢT 1 MỚI NHẤT CỦA DỰ ÁN THE EDEN ROSE

Chỉ 1 CLICK chuột, tải ngay trọn bộ bảng giá mới nhất từ CĐT VIMEFULLAND